• tuanmh@gmail.com
  • +84 936 976 976

V6 HRM 2020.NET

Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương V6 HRM là phẩn mềm quản lý trên nền tảng website, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá nhân sự … hay quản lý tiền lương như hoạch định quỹ lương, lập bảng tính lương, thiết lập chính sách đãi ngộ …

V6 HRM phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm này được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C#.Net Framework 4.5, sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server , công cụ báo cáo được sử dụng là DevExpress,Crystal Reports nên khá thân thuộc và dễ dàng sử dụng, người dùng có thể mau chóng  thành thạo phần mềm trong một thời gian ngắn nhất, giúp cho công việc kế toán được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu suất cao trong công việc.

Những tính năng nổi bật của V6 HRM

Cơ cấu tổ chức khoa học, dễ dàng sử dụng: V6 HRM cho phép người dùng có thể thiết kế tùy biến các nội dung trong mô tả công việc theo nhu cầu quản lý cụ thể của mỗi công ty khác nhau. Người dùng có thể tùy chọn những phân hệ phù hợp và cần thiết cho doanh nghiệp của mình.

Quản lý thông tin nhân sự tiện lợi:

V6 HRM cho phép quản lý, cập nhật thông tin, lưu trữ thông tin phục vụ công phân tích nhân sự. Từ đó, cung cấp những thông tin nền tảng để thực hiện được nhiều nghiệp vụ quản trị nhân sự khác.

Quản lý năng lực nhân sự cho doanh nghiệp: giúp doanh nghiệp đánh giá được năng lực nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp sử dụng để tính lương, phân tích phục vụ việc lập kế hoạch đào tạo hay chiến lược nhân sự.

Người dùng có thể trực tiếp đánh giá nhân sự hoặc có thể ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá. Các tài khoản được phân quyền vẫn có thể xem kết quả đánh giá và giám sát quá trình đánh giá của các tài khoản đánh giá.

Quản lý KPI hiệu quả: giúp quản lý kết quả thực hiện công việc định kỳ của nhân viên. Ngoài ra, V6 HRM giúp quản lý các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, cung cấp căn cứ để tính lương kết quả của nhân viên. 

Kế hoạch nhân sự và tuyển dụng:

Giúp doanh nghiệp lập kế hoạch nhân sự dựa trên các thông tin đầu vào về kế hoạch kinh doanh và dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự. 

Hỗ trợ lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý quá trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng cho doanh nghiệp. Từ đó, phần mềm nhân sự cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác tuyển dụng của doanh nghiệp

Phân tích và Quản lý đào tạo nhân sự

Phân hệ Quản lý đào tạo giúp doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo, quản lý quá trình đào tạo và kết quả đào tạo. Từ đó cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác đào tạo

V6 HRM giúp cung cấp các báo cáo phân tích, chỉ tiêu quan trọng trong việc quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Hỗ trợ báo cáo phân tích nhân sự là đầu vào quan trọng cho kế hoạch nhân sự và các kế hoạch khác của doanh nghiệp.

Quản lý tiền lương

Đây là một trong các chức năng không thể thiếu của các phần mềm quản lý nhân sự. Với những chức năng mà V6 HRM mang lại doanh nghiệp có thể tối thiểu được thời gian lập bảng lương tháng, chi trả lương theo các hình thức khác nhau cho doanh nghiệp như:

  • Hoạch định quỹ lương
  • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
  • Thiết lập chính sách đãi ngộ
  • Lập bảng tính lương
  • Lập/Duyệt bảng lương tháng
  • Báo cáo tổng hợp thu nhập
  • Chi tiết thu nhập người lao động
  • Phiếu lương
  • Kết nối KPI và kết quả đánh giá năng lực

 

 

 


liên hệ tư vấn