• tuanmh@gmail.com
  • +84 936 976 976

BẢO HÀNH - BẢO TRÌ 24/7

Công ty V6 bảo hành phần mềm đã cài đặt cho khách hàng trong thời gian 12 tháng:

Trong thời gian này khách hàng được trợ giúp kỹ thuật để vận hành phần mềm một cách hiệu quả, đồng thời các thay đổi về chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến hệ thống phần mềm thì công ty V6 sẽ sửa đổi và bổ sung miễn phí.

Sau khi kết thúc hợp đồng mà khách hàng có nhu cầu thì việc hỗ trợ sẽ tiếp tục được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng bảo trì, bảo hành phần mềm theo thoả thuận giữa 2 bên.

dịch vụ khác


liên hệ tư vấn