• tuanmh@gmail.com
  • +84 936 976 976

TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO

V6 Software hiểu rằng chỉ có phần mềm hoàn thiện là chưa đủ, vì thế bên cạnh việc cung cấp sản phẩm cho quý khách hàng chúng tôi còn có đội ngũ chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm về nghiệp vụ với tinh thần nhiệt tình, năng động, sáng tạo sẵn sàng tư vấn cho khách hàng để việc áp dụng phần mềm có hiệu quả nhất. Tùy theo đặc thù, quy mô của từng doanh nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa đổi, bổ sung phần mềm cho phù hợp yêu cầu quản lý .

Các bước thực hiện chuyển giao phần mềm được thực hiện như sau.

Bước 1. Triển khai Sau khi ký hợp đồng mua phần mềm của V6 khách hàng sẽ được cài đặt, đào tạo sử dụng phần mềm. Quá trình này được thực hiện trực tiếp tại địa điểm của khách hàng,

Chương trình đào tạo được tiến hành theo các nội dung sau:

1. Hướng dẫn sơ bộ các chức năng chính khi sử dụng phần mềm

2. Xây dựng hệ thống danh mục tài khoản, danh mục chứng từ, danh mục khách hàng. Cũng như cách cập nhật số tồn đầu, dư đầu (hỗ trợ khách hàng chuyển từ excel vào V6).

3. Hướng dẫn cập nhật chứng từ.

4. Kiểm tra tính đúng đắn của việc cập nhật chứng từ.

5. Hướng dẫn lên báo cáo và cách thức khai thác số liệu từ phần mềm.

6. Hướng dẫn sao lưu và bảo mật dữ liệu. Quá trình đào tạo được chi tiết theo lịch triển khai đã được thống nhất hai bên.

Bước 2. Hỗ trợ sau triển khai Sau quá trình cài đặt và đào tạo công ty V6 còn tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ sử dụng sau đào tạo cho khách hàng trong thời gian bảo hành: Công việc bao gồm hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các nghiệp vụ phát sinh thực tế và giải đáp các thắc mắc khi đang sử dụng chương trình.

dịch vụ khác


liên hệ tư vấn