• tuanmh@gmail.com
 • +84 936 976 976

BẢNG GIÁ GÓI PHẦN MỀM THAM KHẢO


V6Accounting2016.Net

Liên Hệ
 • C#.Net Framework 3.5
 • SQL Server 2008 R2
 • Crystal Reports

V6 HRM

Liên Hệ
 • Tiền lương nhân sự
 • Quản lý nhân sự
 • Báo cáo

V6 Production

Liên Hệ
 • Quản lý nguyên vật liệu
 • Giá thành sản xuất
 • Quản lý tồn kho

V6 Sales & Marketing

Liên Hệ
 • Chiến dịch marketing
 • Leads khách hàng
 • Tỷ lệ Sales hiệu quả