• tuanmh@gmail.com
 • +84 936 976 976
Project Image

dự án được đánh giá

Phần mềm V6 đã sử dụng từ năm 2007 đến nay Sử dụng cho nhiều đơn vị thành viên Báo cáo tổng hợp toàn công ty

chi tiết dự án

 • Khách hàng:
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG
 • Ngày bắt đầu:
  2021-05-01
 • Ngày kết thúc:
  2021-08-01
 • Đánh giá khách hàng:
  Phần mềm V6 đã sử dụng từ năm 2007 đến nay

liên hệ tư vấn